Khrono har kartlagt minst 26 fakt­aunder­søkelser ved universiteter og høgskoler

Trykk på rapportene under for nøkkelinformasjon om undersøkelsen.

NTNU:
Minst 10 under­søkelser

Disse 10 fakt­aunder­søkelsene er bestilt av NTNUs HR- og HMS-avdeling mellom 2015 og 2019. Det kan ha blitt gjennomført flere undersøkelser ute på de enkelte fakulteter eller institutter.

Høgskulen i Volda:
3 under­søkelser

Universitetet i Sørøst-Norge:
2 under­søkelser

OsloMet:
2 under­søkelser

Universitetet i Agder:
2 under­søkelser

NMBU:
2 under­søkelser

Høgskolen Innlandet:
2 under­søkelser

UiT arktiske universitet:
1 under­søkelse

Høgskolen i Østfold:
1 under­søkelse

Kriminal­omsorgens høgskole:
1 under­søkelse

Universitetet i Oslo:
Flere. Har ikke oversikt

Universitetet i Oslo har rammeavtale for fakt­aunder­søkelser med flere leverandører, og bruker hovedsaklig selskapet Moment og advokatfirmaet Kluge. UiO har ikke oversikt over omfanget av antall fakt­aunder­søkelser, ettersom det besluttes på det ledernivået der arbeidskonflikten behandles.

Les alle Khronos saker om faktaundersøkelser her.